top of page

Algemene voorwaarden

Total Begois J. & zn NV - Bouwelse Steenweg 5 - 2280 Grobbendonk - België 

BTW : BE0478 247 117

W&J Carwash Center BVBA - Bouwelse Steenweg 7 - 2280 Grobbendonk - België

 

 

BTW : BE0453 582 391​

 

Beide handelszaken opereren onder de gemeenschappelijke naam Total Grobbendonk.
   
 

Elke gebruiker van de website die gegevens verstrekt, kent aan de Vennootschap alle overdraagbare rechten op die gegevens over en geeft toestemming aan Total Grobbendonk om er gebruik van te maken. De aldus door de gebruikers verstrekte gegevens worden als niet vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de verstrekte informatie evenwel bestaat uit persoonsgegeven in de zin van de toepasselijke wetgeving, worden ze verwerkt overeenkomstig het Handvest Persoonlijke Gegevens en zogeheten cookies  die op deze website van toepassing zijn.

Elke gebruiker van de website verklaart dat hij voldoet aan de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetten, met name:

- dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en middelen om toegang te nemen tot de website en er gebruik van te maken;

- dat hij zich heeft vergewist dat de gebruikte computerconfiguratie vrij is van virussen en in perfecte staat van werking verkeert;

- dat hij aan Vennootschap en haar partners zo nodig het recht verleent om de verstrekte informatie (behalve de persoonsgegevens) in ieder opzicht te gebruiken;

- dat hij de vertrouwelijkheid in acht moet nemen en dus verantwoordelijk is voor het gebruik en de beveiliging van de toegangscodes en wachtwoorden die de website kan toekennen om toegang te krijgen tot bepaalde rubrieken.

Total Grobbendonk behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website op te schorten in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van die toegang.
   
   

Activering van links. De Vennootschap wijst uitdrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites waarnaar zij links creëert. Deze links worden als service aan de gebruikers van deze website aangeboden. Gelieve de algemene voorwaarden en het handvest inzake bescherming persoonsgegevens en cookies van die sites te raadplegen om kennis te nemen van hun  gebruiken. De beslissing om de links te activeren, ligt uitsluitend bij de gebruikers van de website. Total Grobbendonk kan links op onze website op ieder ogenblik wijzigen of verwijderen.

Toestemming om links te plaatsen. Om een hyperlink naar deze website te plaatsen, wordt de voorafgaande schriftelijke toestemming van Total Grobbendonk vereist, die u kunt aanvragen via de contactgegevens die u vindt op het einde van dit document.

  
   

Eigendomsrecht
Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming

bottom of page